discovered

KAPITEL 17

I Fjäder från en katt kan man göra en märklig iakttagelse. På sid 152 går följande att läsa:

”Under loppet av en vecka erövrade familjen Cassidy ett av mynten i en lagerlokal någonstans uppe i Kanadas nedbrända skogar.”

Det som väcker frågor är om Marisha verkligen har varit till Kanada? Frågan här, är ifall vi ska betrakta hela den Nordamerikanska kontinenten som ett Redzone? Eller om man bör tolka Redzone som samma geografiska yta som USA?

Det är lite oklart.

I det senare fallet väcks nämligen nya frågor. En av dem: hur kom Marisha ”ut ur Redzone” (USA) och in i Kanada?

Betyder det att Marisha vid ett tidigare tillfälle har lyckats ta sig genom Redzones väggar?

Oklart.