Easter eggs

VÄRLDEN BEHÖVER fler Easter Eggs som arbetar för det Goda i världen.

Alla vi som tillsammans kliver in i the Circkle of Eggs kan ha (och få) en uppgift att fylla…

… uppgifter som utförs samtidigt av oss alla och som är dolda som påskägg i sin individuella handling, men som storskaligt kan peta på något (vadsomhelst för vemsomhelst) och influera världen med nya spännande och sköna gnistor.

Gör er beredda.