Integritetspolicy/ SAMTYCKESAVTAL

Personuppgifter

Tsunamiprojektet insamlar sällan personuppgifter utan mer företagsuppgifter som behövs för de projekt och uppdrag vi samverkar i. Men ibland finns även personer i företagen nämnda som tex kontaktpersoner. Vi förvarar dessa uppgifter i de system vi använder i företaget som  Fortnox fakturering, Bidrik offerter, Dropbox professional. Vi sprider inga namn utan ert samtycke men behöver be om ert samtycke enligt GDPR.
Tsunamiprojektets VD Johan Norling är personuppgiftsansvarig.

1. FÖRKLARING  
Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar hens personuppgifter i enlighet med det här avtalet.  

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, bilder, filmer, uttalanden, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

3. PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER    
Personuppgiftsansvarig får publicera följande personuppgifter i de kanaler som personuppgiftsansvarig har kontroll över: namn, bilder, filmer, uttalanden, adresser, telefonnummer och e-postadresser.

4. INFORMATION OM PUBLICERING  
Personuppgiftsansvarig är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker.

5. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER  
Person har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.

6. RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER  
Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

7. ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE  
Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

8. KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET  
Person har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.

9. ÖVRIGT  

Detta samtyckesavtal kan skrivas ut och arkiveras.