HOME SWEET HOME
BLANDVÄRLDEN

”Solljus pressade sig genom lövverket för att bilda ett nysläppt plockepinn av strålar och under fötterna kittlade gräs. Fågelsång, surr från bin och prassel från löv upptog kosmos.”

 

Cosmo Florida Bellman: Vår framtid är en blandvärld, full av kontraster. Vad vi nu vet om världen? Säg det. Vad vi vet finns innanför det man en gång i tiden kallade USA. Det vi idag kallar Redzone, AKA Fishbowl. Allt därutanför, det är terra icognita. Och vi kommer inte ut. Vi är fiskar i ett akvarium.

Kontraster nämnde jag visst. Monsterstäder. Zombiestäder. Kryphål. Dårzoner, dumpzoner – ett och annat träd? Vad man kallar skog? Checkpoint Charlie förstås. Andra världar? Himeji, blandning igen. Trips. Visst, ja. Trips ställer till. Vår värld blandar liknelser. Historia i fusion med  framtid. Vi kallar det samtid.

Ett Big Mess.   

WORD OF WISDOM
STEPHEN HAWKING:


”Kom ihåg att rikta blicken upp mot stjärnorna, inte ned mot dina fötter. Försök förstå vad det är du ser och fundera över vad det är som gör att universum existerar. Var nyfiken. Och hur svårt livet än kan te sig finns det alltid någonting som du kan göra och lyckas med. Att du inte ger upp är det som spelar roll. Släpp fantasin fri. Var med och skapa framtiden.”

# Spotter

Breakfast

A great guy with some Jack Daniel issues. Clever and caring when in mood, lost in the fog – when not. No matter what, a Spotter star on the road of awakening. Cheer him on. He probably greets You with a gold tooth smile. You better smile back.

# The float

Taxi

This chick is sharp like a razor – Ockham’s razor (to say the least). She combines youth and racing-like-hell mania with tech freak nerdiness. It’s the way it should be with this problem-solving Cocktail Mech & Spotter. Come along. Buckle up!

# Spider

Marisha

Being a spider, says it all. Metaphorically. Her being a stereotype master thief is a facade. Everything with this mind blowing girl is shrouded in mystery. If You spot her, don’t take anything for granted. Crazy shit, though. Take crazy shit for granted.

# Bombs & Wall

Candy

Cool like eh … a hippo? Enduring like the Chinese wall. Don’t be fooled to believe, that a guy with fluttering housecoat and bath bombs in his pockets, isn’t the real deal. If this Spotter cares, You better be on his side. Hippos are killer deadly.

Prof. Sommers
Hints

Spotters
En tvättäkta spotter var skapt för att sväva i bakgrunden. De fanns inte. De rekognoserade och hanterade saker. Spotters är en subkategori av påskägg och mer om dem hittar du på sig 265.
Påskägg/Easter eggs
Easter eggs are hidden messages, references, secret features, games, clues or inside jokes that have been discreetly, and sometimes not so discreetly, placed into TV shows, video games, movies and more. I Tsunamivärlden finns grupper av personer som går under samlingsnamnet Påskägg. Denna grupp har snarlika grundattribut som dataspelens påskägg men är sannolikt inte lika ”oskyldiga” som ett rart litet meddelande… mer om företeelsen under rubriken Easter Egg Special!  
Redzone AKA Fishbowl
USA går under många namn. 9:s benämning är Redzone. Mer inofficiellt pratar man om Fishbowl och även andra namn förekommer. Mer går att finna i kapitel 7 sid 74.
Bach, Mozart, Stavinsky
Reds tjänare. Det sägs att de la världen i aska en gång i tiden. Under Big Mess försvann Mozart & Stravinsky. Bach styr 9 och kan ses som Marishas antagonist.
Tsunami
Var och en får göra sig en egen uppfattning om vad Tsunami är och står för. Det är den resa vi alla måste göra för att verkligen börja förstå Tsunamiprojektet.
Zoner på D
Duggzoner, dust- och drivarzoner, dunkelzoner, och en och annan domnarzon. Det finns en hel del zoner, av olika karaktär och tillstånd. Varje arena tillför sina utmaningar och miljöer. Ofta ganska så definierade. I dårzonerna och zombiestäderna höll man sig undan. Doppzoner, dumpzoner, dustzoner, degzoner bidrar med sitt. Dieselzoner var i regel förstäder till vad som kort och gott gick under benämningen dözoner eller dö- och debetzon. Kanske är vi mer bekanta med dadel-, drumlar- och dinglarzoner? Eller inte?
Kapsyl
En kapsyl kan skydda dig, en kapsyl kan få dig att försvinna från ”det stora systemet”. Kapsylen är en port eller portal och som sådan kan kapsylen hjälpa oss att få tillträde till andra ytor (263). De här kapsylerna är laddade med desinformation. En högre intelligens har försett kapsylerna med en innebörd som gömmer oss. Olika platser kräver olika kapsyler och innehåll (sid 268).
Himeji
Himeji handlar om en dimension bortom vår och anspelar på slottet med samma namn. Således berör liknelsen byggnaden som ligger i prefekturen Hyogo, Japan. Kopplat till Redzone är Himeji bas för 9 och oåtkomligt för de flesta människor. Genom så kallad slangning kan man ta sig in i Himeji. Himeji är inte gjort för människors ögon eller förstånd (sid 21). Det handlar alltså om en metafor för en värld bortom vår upplevda verklighet. Och vår värld kan antas vara staden vid slottets fot. Slottet Himeji (den andra verkligheten) har murar och är mycket svår att ta sig in i.
Laggare
Medan tripster är lite oväntade och mystiska figurer som hör hemma i metaverse och trips, så utgörs laggare av en annan grupp (beskriven i bok två). Laggare förstör system på olika sätt. De får systemen slöare.
I:are
Åldringar som också kallas för ”hundraplussarna”. Denna kategori av människor växte upp under modemens tid, innan Internet. Många av I:arna är över 140 år och de spås bli över 200 år, (sid 18)
Snarkare
Påminner om geggiga. Snarkare har fått sitt namn efter att de anses vara ”sovande” inför världens tillstånd. Men vem som helst kan kallas snarkare, ifall man anser att vederbörande har kopplat bort sig från verkligheten och snarkar sig genom livet, (mer om snarkare i bok två).
Gegga/geggiga
I bok ett bekantar vi oss med begreppet geggiga som härrör personer som tripat sig till beroende (se trips). När man drar alla geggiga över en kant talar man om gegga. I bok två (Fjäder från en häst) kommer vi att bekanta oss ännu mer med subgruppen snarkare som är en snarlik benämning, men som rör folk som framstår trötta och sömniga på grund av sitt beroende.
Trips
Samlingsnamn eller slang för att logga upp sig, tanka iväg och drömma bort sig i något som i det närmaste kan kallas för metaverse. För många av dessa trips och lite för ofta riskerar att bli ett beroende som gör att vederbörande fastnar i sina trips och aldrig kommer tillbaka till ett ”normalt liv” i vad vi idag skulle kalla verkligheten, den verkliga världen.
Tripster
En benämning med olika användningsområden. Tripsters är ”figurer” (gissningsvis människor) med stark koppling till trips och vad vi idag skulle kalla metaverse. Tripsters kan uppenbara sig för de människor som utsätter sig med en överdos av trips. Men det finns inget exakt facit på vad en tripster är. De begränsar sig inte till trips utan kan ”spöka” till det i vår egen upplevda verklighet.
Tigerfiskar
Begreppet har lånats från japansk mytologi där kinshachi får stå för tigerfisk med hänvisning till rikedom/guld och beskydd. Enligt historierna skyddade nämligen tigerfiskarna slottet Himeji brand (sid 81). De smyckade slottstaket i formen av fiskkropp och tigerhuvud. Tigerfiskarna som huserar i Fjäder från en katt rör sig i ”mänsklig tappning” och bär svarta kappor och masker av guld med ögon lika svarta som hajens.
Gräshoppor
Detta är slangord för 9:s farkoster (eftersom de liknar gräshoppor till utseendet), av egna organisationen 9 kallas de normalt för Spader 9.
Cookies
Smeknamn för cockroaches (kackerlackor), och i detta fall avses 9:s ”spanardrönare” som har formen av kackerlackor. 9 har på sina egna versioner förstärkt vingar och receptorer, (sid 84)
Homies
Slang för hemmamaskin vilket generellt definierar robotar, ja – alla robotar (även om det hela startade med hemmarobotar, det var på hemmaplan som begreppet först slog rot och gick från det skämtsamma låneordet Homie till att vinna mark som etablerat begrepp)

EASTER EGG
SPECIAL

”Vad är ett påskägg?”

”Svårt att vara helt specifik. I vaga ursprungstermer var påskägg ett slags dolt budskap eller överraskning i ett dataspel eller datorprogram. Vi är en inspiration av det. Det centrala här är att vår existens och våra inneboende drivkrafter kommer förmedla ett budskap. I slutändan, typ.”

DEFINITION:
Easter eggs are [x] hidden messages, references, secret features, games, clues or inside jokes that have been discreetly, and sometimes not so discreetly, placed into TV shows, video games, movies and more. The reason why it has been developed from a simple juke to[DELETED]


CREATORS SECRET LOVE [x]
Easter Eggs are in most cases the creator's secret love letter to their fans, or in some cases an inside joke with fellow creators. It may also be a message without any purpose or deeper meaning. It may also be a message with an indisputable purpose and a deeper meaning. In the case of The Tsunami Project, the very nature and profound secrets with Easter Eggs are [DELETED]


ORIGIN:
The use of the term "Easter egg" to describe secret features in video games originates from the 1980 video game Adventure for the Atari 2600 game console, programmed by employee Warren Robinett.


DAVID VS GOLIATH SYNDROME:
The dynamics between a rigid management (on one side) and creative developers (on the other) gave birth to Easter eggs. The [x] Back in the 80s, Atari did not include programmers' names in the game credits, both to prevent competitors from poaching its developers, as well as to deny developers a means to bargain with the management of the new owners. The battle between narrow-minded authorities and open-minded underdogs will collide Big Time in the future. The Tsunami Project was [DELETED] think of the worst [x] ever had and [DELETED] the clash between the ones with power and [DELETED] … [DELETED]


THE GREY DOT REVOLUTION:
Robinett, who disagreed with his supervisor over lack of acknowledgment, secretly programmed the message "Created by Warren Robinett" to appear only if a player moves their avatar over a specific pixel, dubbed the "Gray Dot" [x] during a certain part of [DELETE] and enters a previously "forbidden" part of the map where the [x] message can be found.


THE THING ABOUT HEROES LIKE R[x][DELETED]
[DELETED] When Robinett left Atari, he did not inform the company of [x] that he included in the game. After his departure, the "Gray Dot" and his message were discovered by a player.


MONEY IS KING
The management wanted to remove the message. They [x] release the game again, until this was deemed too costly. Instead, the Director of Software Development in the Atari Consumer Division, suggested that they keep the message and, in fact, encourage the inclusion of such messages in future games, describing them as Easter eggs for consumers to find.


DIFFERENT TYPES OF ESTER EGGS
The world of The Tsunami Project is [x] overcrowded with different Easter Eggs. The [DELETE] wide range of Eggs is not mapped in detail. According to one theory the total number and the number of variations is said to be endless. In addition, besides a countless number of Eggs [x] some of them are rumored to be a mix-up. [DELETE] Mix-up Eggs are called Cocktails.


YOU M[DELETED]JOIN[x]
You are a mix-up. You are not mapped in detail. According to one theory [x] You might be of interest [DELETED] need to analyze You. If You read this [x] try to think[x] and do try to believe that[DELETED], the process is on. The process will bring clarity in any doubt and[x]

9

Tsunami sägs förändra allt

UNIVERSE • EARTH • RED ZONE • CANNED FOOD • CAPSULES


Man tror att Tsunami kan ändra på̊ världens tillstånd och rädda människorna.
Men vad är Tsunami? Ett koncentrat av mörk materia eller mörka energier i sin renaste form? Är det Tsunami som får galaxer att avlägsna sig från oss med hastigheter högre än ljuset?

 

The Tsunami project

KAN DET VARA som så att Tsunamiprojektet redan finns omkring oss?

Fundera ett slag på det.Många kommer relatera Tsunamisviten som en fantasifull skapelse och de lär göra vad de kan – alla utifrån sina preferenser – att stoppa in Tsunamiprojektet i något passande hörn. Vi gör ju trots allt sånt för att hantera stora information.

Visst, Tsunamiprojektet är en fantasifull skapelse – men detsamma gäller väl också människan?


Tsunamiprojektet finns redan omkring oss. Överallt.
Warren Robinett


JOHN GARPIKE växte upp under de gnisslande modemens tii-iii-ii-iiid. I likhet med många som läser detta är han en av I:arna.

På den tid när modemen härskade dök SysOps och andra företeelser upp. Under ungdomsåren introducerade John ett av flera experiment. Redan här fanns en obehärskad experimentvilja… för utveckling av påskäggstänk, om man så vill.

Ett namn blir intressant i det här sammanhanget: Christer Wijk. 

Frågan vi alla ställer oss.
Vem var Christer Wijk?
Suffering Islands egen Warren Robinett, eller vad?

181  lär ha svaret, sägs det.


***

ACKNOWLEDGEMENT

En annan som har en hel del svar, i detta fall om Tsunamiwebben, är Johns bror Martin. Detsamma gäller duon Anders och Ronja.

I sann ”Robinett-anda” får de här nedan acknowledgment och cred. Och för att vara tydlig. Det är helt okej att Johns bror och nämnd duo blir headhuntade av konkurrenter. Allt blandas. Inte sant?

Martin@: grym strukturering, visuell handpåläggning och öga för webben. Långa och goa telefonsnack löste många knutar. Grymt! Stort tack!

Duon Anders & Ronja@: grym känsla för visuellt grundkoncept och design, för lyhörd finslipning och webbkoll. Under en tid när tiden inte räckte till gnistrade kreativiteten ändå till. Grymt! Stort tack!
a rigid management

KAPITEL 40
När våra spottervänner svävar uppåt mot Old Callums container i Smelly Circus passerar de nummer.

Ta en titt på dessa nummer. Vilka nummer är det som nämns egentligen? Försök reda i vad dessa nummer betyder och hur de kan sättas i relation till vad som senare händer hos Old Callum.

Finns någon form av korrelation?

LOVE [x]

WHO IS LOVEBIRD DE BACCHUS?

 

Our first meeting with Lovebird takes place in Book 2 of The Tsunami Project. 

 

If one would like to describe her, it would probably sound like this: 

“The parrot Lovebird has plenty of energy and can be a loyal friend if interacted with regularly.”

Okey, if we make a search on the net we’ll find following:

“Lovebirds are a chatty bunch, singing and whistling all day long, and they are especially vocal at dawn and dusk. No animal represents the sentiment of Valentine’s Day more than the lovebird. Lovebirds have inspired scientists and poets alike.”

More net search and we got this:  

“Scholars typically cite a poem by Geoffrey Chaucer as the first evidence of the connection between the religious celebration of Saint Valentine’s day and romantic love. The poem, ”Parliament of Fowles”, happens to feature two birds which exhibit all the markings of human love.””PARLIAMENT OF FOWLES” BY GEOFFREY CHAUCER

You can find this poem on the net, and probably on this web site as well.
This is an interesting article, have a look below.
FROM PENN STATE NEWS

February 14, 2011, By Grace Warren
Research/Penn State

”The earliest evidence of an association between Saint Valentine’s Day and celebrating romantic love is in a 14th-century poem by Chaucer,” said Caroline Eckhardt, head of Penn State’s Department of Comparative Literature. 

”The title of the poem is the ’Parliament of Fowls,’ and the events described in it occur on St. Valentine’s Day. The poem tells a story about birds who come to an assemblage or parliament to choose their mates.”

Most of the birds, who speak as if they were human, find partners, but the leading female bird is desired by three male suitors, and the poem ends with a year’s postponement in deciding the outcome of this romantic quadrangle.

Yet no earlier texts have yet been found that mention St. Valentine’s Day as an occasion to celebrate romantic love.

”His poem does not represent a mid-February setting,” Eckhardt said. ”Instead, it depicts a springtime scene. The narrator sees a garden full of blossoms – white, blue, yellow and red flowers – there are small fish in the stream, and there is a lot of birdsong.” The season could be as late as May.

Eckhardt points out what she considers an even bigger mystery.

 

”What interests me is why certain medieval literary and cultural traditions are durable across times and places, while others fade away and are lost.”

I don’t have an answer to why this one not only survived but became distributed worldwide.”

Indeed, Valentine’s Day has expanded almost exponentially, from poetry in medieval England to the Victorian-era obsession over lace and ribbon cards, to a twenty-first century holiday celebrated in places as far-flung as Singapore, Guatemala, and South Africa.

 

LOVEBIRDS (sort of) inspired Valentine’s Day

 

Chaucer is buried in Westminster Abbey, where he became the first to be buried in what would become known as Poet’s Corner.

 

POETS’S CORNER? 

Over the centuries a tradition has grown up of interring or memorializing people there in recognition of their contribution of British culture. In the majority of cases, the honor is awarded to writers.

The Poet’s corner is not the corner for every poet. With a poet’s fate comes the spirit of martyrdom, expressed differently.


The poet’s fate,
he asks for bread,
he receives a stoneAs seen here

While Butler, needy wretch, was yet alive,

No generous patron would a dinner give;

See him, when starv’d to death, and turn’d to dust,

Presented with a monumental bust.

The poet’s fate is here in emblem shown,

He ask’d for bread, and he received a stone.
believe

 

 

HISTORIA MÖTER FRAMTID

Om det vi gör idag är historia imorgon, kan vi påverka vår framtida historia. Inte sant? 

Genomgående tema i Fjäder från en katt är nämligen kopplingen mellan historia och den nutid våra karaktärer befinner sig i, (vilket är vår framtid).

Det finns några exempel i boken som kan väcka ett par funderingar. 

Det hänvisas exempelvis till

”Vissa kall kostar”, suckade Niles. ”Galileo Galilei dömdes till livstids husarrest. För vad? För att sanningen kändes obekväm? Giordano Bruno brändes på bål … De l ’infinito, universo e mondi. Universum är oändligt, med oändligt många världar. Vår Bruno avrättades den 17 februari år 1600 på Campo dei Fiori i Rom. På grund av sin övertygelse. Han höll fast vid sina principer och lät sig inte brytas ner.”

 

Vilka principer och tankesprång finns idag – i vår värld som vi betraktar som gåtfulla och alltför märkliga? Det är alltid lättare att kritisera (och i vissa fall bränna andra…) än att ta till sig budskapet och låta nya tankar ge näring åt vår framtid.

 

En annan sak, är det så att Giordano Brunos fall till denna dag inte har omprövats än? Undrar bara.

 

Tänk en stund, människan har avrättat och bränt ganska mångas det enkla skälet att de tänkte utanför boxen eller helt enkelt för att de kallades för häxa. Hur många häxor har då inte bränts? Och detta efter en process utförd av ”tjänstemän” (där det till och med fanns en skolning i hur man förhör och processar mot häxor).

Grunna lite på det här med människan och vad vi genom historien har ”hittat på”. Vad är vi för slags art? Varför låter vi oss påverkas av dumskallar och budskap som framtiden kommer banna oss för?

 

Innerst inne vet vi vad som borde ske och hur vi borde vara mot varandra. Innerst inne har alla en gömd (eller glömd) kompass som borde visa oss riktningen.

I efterordet avslöjar sig John Garpike i sitt syfte och det har till del med ovanstående att göra. Vilken riktning ska vi ta vår art? Är troll rätt väg att gå på sociala medier och har vi ännu en gång kastat oss in i häxprocesser där vi istället för bål använder andra plattformar för att bränna andra.

Det här kräver sin eftertanke. För vi behöver mer altruism men också, faktiskt, en mer avslappnad hållning till varandra och världen. Avslappnad tänker någon och kanske invänder?

Ja, vad menas med att kunna luta sig tillbaka och inte låta sig drivas med av sina omedelbara känslor? Såvida det inte handlar om att utbrista ”Du är underbar!”

 

Nu när du har läst detta. Ta dagen till att betänka nedanstående efterordstext och också vilka vanor som skapar en liten bättre värld. Och du får också två uppgifter:

1. Stryk en mindre bra handling från din vanliga reportoar.

2. Gör någon glad.

”Vi är dagssländor. På en liten blå pärla i ett ingenting. Någonting. Och livet är en gratislunch. Ett någonting. Ingenting. Varför inte säga tack. Lite oftare.”

 

 

Cocktails

NYFIKEN PÅ COCKTAILS?

Mer om våra Cocktails kommer i bok 2. Så gillar du tanken på att trimma egenskaper enligt hybridkonceptet så lär du känna dig hemma i bok 2.

Det finns ett par intressanta kombos och Piper T är väl den som bäst åskådliggjort hur de olika förmågorna kan interagera med varandra.

I hennes möte med Peter Pumpkins far Mike the Fly flyter mycket ihop i samregi, för att lösa situationen.


PÅ TAL OM MIKE THE FLY

Hur fick Mike sitt namn i blandvärlden? Varifrån hämtades informationen om Mike och flugan, som gav honom namnet Mike the Fly?

Det där tankesprånget är ganska enkelt om man förstår blandvärlden. Låt oss säga att Mike är ett svar på aktuella händelser och att han som en följd representerar mer än vi kanske tror.

different

Insert text here

Easter eggs

VÄRLDEN BEHÖVER fler Easter Eggs som arbetar för det Goda i världen.

Alla vi som tillsammans kliver in i the Circkle of Eggs kan ha (och få) en uppgift att fylla…

… uppgifter som utförs samtidigt av oss alla och som är dolda som påskägg i sin individuella handling, men som storskaligt kan peta på något (vadsomhelst för vemsomhelst) och influera världen med nya spännande och sköna gnistor.

Gör er beredda.  

"forbidden" part

ACCESS TO HIMEJI

For some, in a distant future (?), a hidden password will be revealed.
This password will (hopefully) grant access to Himeji, or so.

According to an anonymous source, the best way to scan for this secret process (to come?) is to become an Egg (and that starts with a visit to the Community and an Egg Ritual).

 

Gray Dot

BOK TVÅ – Fjäder från en häst –
kommer att introducera ett helt nytt ”kapitel” i historien om Tsunamiprojektet.

Våra kära spotters kommer söka efter the Grey Dot, uppenbarligen.

Vad är the Grey Dot?

Säg det? Mycket tyder på att det är en plats, och att denna plats har varit en väl bevarad hemlighet.

Det kan också vara som så att The Grey Dot är räddningen ut ur Redzone.

Det finns en hel del olika teorier.

open-minded underdogs

KAPITEL 45

På sid 533 dansar spottervännerna till Dancing in the moonlight.

Ryktet säger att det finns en hel del mer bakom det där låtvalet. Ja, utöver hyllningen till människornas gamla måne.

Följande väcker onekligen vissa funderingar:

”Nu väntade en cover från Cosmo Florida Bellman – Redzones obestridliga musikdrottning. Enligt Arno spelade hon låten live inför storpublik mest som en ironisk men långsökt hyllning till någon dåtida ”hype”. Hon beskrev det som sitt lilla påskägg och gav folk vad de visste att de ville ha, sa hon, och ingen hade listat ut varför.”

Något säger mig… om just du hittade det här meddelandet… att du lär ha goda chanser att nysta lite i låtvalet.

discovered

KAPITEL 17

I Fjäder från en katt kan man göra en märklig iakttagelse. På sid 152 går följande att läsa:

”Under loppet av en vecka erövrade familjen Cassidy ett av mynten i en lagerlokal någonstans uppe i Kanadas nedbrända skogar.”

Det som väcker frågor är om Marisha verkligen har varit till Kanada? Frågan här, är ifall vi ska betrakta hela den Nordamerikanska kontinenten som ett Redzone? Eller om man bör tolka Redzone som samma geografiska yta som USA?

Det är lite oklart.

I det senare fallet väcks nämligen nya frågor. En av dem: hur kom Marisha ”ut ur Redzone” (USA) och in i Kanada?

Betyder det att Marisha vid ett tidigare tillfälle har lyckats ta sig genom Redzones väggar?

Oklart.